Fredriksten Golfpark
Yr-logo
HALDEN GOLFKLUBB
HaldenGK
HaldenGK
HALDEN GOLFKLUBB
Regler
VÅRE LOKALE REGLER 
Fri dropp for :                              
     - røde  merkestaker ( straffeområder)
     - skilt som angir neste tee-sted.
     - sprinkellokk, som påvirker spillelinjen

Plugget ball.   
     -fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet

Straffeområder   :      
     -på denne banen er alle straffeområder merket med røde staker

Out Of Bonds (O.B.)  : (hvite staker)
-     Hull 5, Kongeveien er O.B.   Lysstolpene er å betrakte som hvite staker.
       
Avstandsmerker i fairway  : 
      - angir avstand til senter green. ( rød=100m, gul=150m, hvit=200m)     
                      
Utstyr for avstandsmåling.
       - For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

samarbeidspartnere

Takk til alle våre samarbeidspartnere

Ringstad%20logo
Sparebank1
kiwi1
maximat