Fredriksten Golfpark
Yr-logo
HALDEN GOLFKLUBB
HaldenGK
HaldenGK
HALDEN GOLFKLUBB
Innmeldingsskjema i Halden Golfklubb

Fyll inn alle feltene og registrer innmeldingen.

NB! Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben må dette meldes klubben skriftlig innen 31.12 året før medlemskapet opphører.


samarbeidspartnere

Takk til alle våre samarbeidspartnere

Ringstad%20logo
Sparebank1
kiwi1
maximat