Fredriksten Golfpark
Yr-logo
HALDEN GOLFKLUBB
HaldenGK
HaldenGK
HALDEN GOLFKLUBB
Regler
VÅRE LOKALE REGLER 

Flyttbare hindringer – Regel 24-1.
-Steiner i bunker.
-Gule og røde  merkestaker ( vannhinder)
 
 
Plugget ball.
-Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.
 
Vannhindere:   - På denne banen er alle vannhindre merket.     

Out of Bounds  ( O.B ) :
                                                                        - O.B   er  markert med hvite staker                    
       
Avstandsmerker i fairway,     -angir avstand til senter av greenen. ( rød=100m, gul= 150m, hvit=200m)

 Sprinkellokk  -som påvirker spillelinjen, gir fritak for fridropp ( 24-2a)
 
Utstyr for avstandsmåling.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

  
Halden Golfklubb - Telefon: 69 17 65 56 • E-post: kontakt@haldengk.no
Iddveien 35, 1769 Halden, Postboks 4 Risum, 1761 Halden

Cookie   •   Personvernerklæring

Design/CMS: Leonberg AS
hjem
HJEM
kontakt
KONTAKT
Mail
E-POST
Phone
TELEFON