regler
VÅRE LOKALE REGLER

Flyttbare hindringer – Regel 24-1.
-Steiner i bunker.
-Gule og røde  merkestaker ( vannhinder)
 
 
Plugget ball.
-Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.
 
 
Droppesoner ved vannhindre hull 12 og 14.
-Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet foran green på hull 12 eller i sidevannhinder venstre eller høyre side av green på hull 14 kan spilleren; (i) fortsette etter regel 26 eller (ii) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppesonen.
Droppesonen gjelder også for ball på grusplass, venstre side av green på hull 12
 

Vannhindere: På denne banen er alle vannhindre merket.

Out Of Bounds  :       Kongeveien er OUT OF BOUNDS                                               
       
Avstandsmerker i fairway, angir avstand til senter av greenen. ( rød=100m, gul= 150m, hvit=200m)

 Sprinkellokk som påvirker spillelinjen, gir fritak for fridropp ( 24-2a)
 
Utstyr for avstandsmåling.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

  
Halden Golfklubb - Telefon: 69 17 65 56 • E-post: kontakt@haldengk.no
Iddveien 35, 1769 Halden, Postboks 4 Risum, 1761 Halden

Design/CMS: Leonberg AS
hjem
HJEM
kontakt
KONTAKT
mail
E-POST
phone
TELEFON