Fredriksten Golfpark
Yr-logo
HALDEN GOLFKLUBB
HaldenGK
HaldenGK
HALDEN GOLFKLUBB
Kontaktopplysninger

Halden Golfklubb:

 
Kontoret Adresse Postadresse  
Telefon: 69 17 65 56 Iddevieen 36 Postboks 4 Risum  
kontakt@haldengk.no 1767 HALDEN 1761 HALDEN  
       
       
Styret Halden GK Mobil Epost  
Dag Tore Sirland             472 73 603 leder@haldengk.no  
Rolf Olsen                                          473 29 631                         rolfo6@online.no  
Gerd Solberg                                             916 41 007                       solberg.gerd@gmail.com  
Alexander Skorpen                                           936 23 026                           aleskorp@hotmail.com  
Dag Kilen                                             920 60 734                    dakilen@online.no  
Svenn E Petersen                                              416 76 525                    serik-p@online.no  
       
Leder barn/ungdomsgruppa
Frank Kildebo
                                             944 83 961          frankern37@hotmail.com  

Trener
Harald Oseland
              412 11 610            harald.oseland@hiof.no  

Miljøkontakt
Frank Kildebo

Websider
944 83 961              frankern37@hotmail.com  
Alexander Skorpen                                               936 23 026                       aleskorp@hotmail.com  
Tore Paulsen                                               922 65 942                        torepau@broadpark.no  
  


Halden Golf SA - Driftselskapet

 
Leder  
   
Svenn E Petersen  
Mobil: +47 41676525  
Epost: banedrift@haldengk.no  samarbeidspartnere

Takk til alle våre samarbeidspartnere

Ringstad%20logo
Sparebank1
kiwi1
maximat