Fredriksten Golfpark
Yr-logo
HALDEN GOLFKLUBB
HaldenGK
HaldenGK
HALDEN GOLFKLUBB
Meny
Kontaktopplysninger

Halden Golfklubb:

 
Kontoret Adresse Postadresse  
Telefon: 69 17 65 56 Iddeveien 36 Postboks 4 Risum  
kontakt@haldengk.no 1767 HALDEN 1761 HALDEN  
       
       
Styret Halden GK Mobil Epost  
Leder  Dag Tore Sirland  472 73 603 leder@haldengk.no  
Nest Leder Svenn E Petersen 416 76 525 serik-p@online.no  
Styremedl. Dag Kilen 920 60 734 dakilen@online.no  
Styremedl. Tordis Vesla Heien                                                                      
Styremedl. Rolf Olsen 473 29 631 rolfo6@online.no  
 Vara.  Gerd Solberg 916 41 007 solberg.gerd@gmail.com  
Vara. Tore Paulsen
Vara. Trine Linnes
922 65 942
980 05 827
   

Leder barn/ungdomsgruppa
Frank Kildebo
                               94483961                                      frankern37@hotmail.com  

Trener
Harald Oseland

VTG
           Frank Kildebo                          
              412 11 610            harald.oseland@hiof.no  

Miljøkontakt
Frank Kildebo

Websider
94483961             frankern37@hotmail.com  
Tore Paulsen(hagk) 922 65 942  torepau@broadpark.no  
Leonberg  AS ( Design og ansvar )                              
                       
                          Damekommitè :
                             Tordis Heien
                    Else Marie Bjørnstad
                              Trine Linnes
                            Gerd Solberg

                           Turneringskommitè :
                                Dag  Kilen
                               Rolf Olsen
                           Petter Flyvholm

                       Seniorkomitè / NSG kontakt :
                                Dag Kilen
                                Svenn Petersen
                                Rolf Olsen

                       Banekommitè :
                        Tore Paulsen
                      Svenn Petersen

                          Valgkommitè :
                                Rolf Olsen
                         Lars Erik Brække


 
Halden Golf SA - Driftselskapet  
Leder  
   
Svenn E Petersen  
Mobil: +47 41676525  
Epost: banedrift@haldengk.no  samarbeidspartnere

Takk til alle våre samarbeidspartnere

Ringstad%20logo
Sparebank1
kiwi1
maximat